-Digital voucher-

Digitálne zručnosti je možné považovať za zručnosti budúcnosti pozostávajú z kritického myslenia a schopnosti adaptovať sa na zmeny.

Technické povedomie a digitálne zručnosti dnes patria medzi základné požiadavky pre uplatnenie sa na trhu práce, keďže už takmer každé odvetvie sa digitalizuje.

Digitálna gramotnosť pritom nezahŕňa iba schopnosť pracovať s počítačom, ale digitálne gramotní ľudia dokážu využiť technológie vo svoj prospech a zefektívniť tak svoju prácu.

Poznajú nástrahy online sveta, dokážu vyhľadať informácie a posúdiť ich pravdivosť. Dôležité je preto rozvíjať aj kritické a analytické myslenie, ktoré je v súčasnosti nevyhnutné pre bezpečné a zodpovedné fungovanie v online svete.

Predstavuje tréning zručností na rozvíjanie kritického myslenia. Žijeme v informačne náročnej dobe, ktorá vyžaduje triediť informácie, rozpoznať zdroje informácií a kladie na nás nárok vyberať si s kritickým pohľadom a logikou, čomu uveríme a čomu nie. U mladých ľudí je nevyhnutnosťou naučiť ich spôsoby, ktorými sa dajú formovať aspekty kritického myslenia. V neposlednom rade vzdelávanie predstavuje princípy implementácie tréningu kritického myslenia do vzdelávania.

Shopping Basket
en_GBEnglish
Scroll to Top