-Inovačné myslenie-

Inovačné myslenie je systematický prístup k hľadaniu problémov a príležitostí s cieľom identifikovať výrazne lepšie riešenia a predvídať budúce potreby. 

Tréning inovatívne myslenie je interaktívny.  Prevedie účasnikov rôznymi mozgovými aktivitami a príkladmi inovácií. Je to najviac načasované na dobu, v ktorej žijeme!

Je to vedecký prístup k skúmaniu toho, ako možno vziať dáta (myšlienky, problémy, príležitosti, trhové sily a trendy) z rôznych zdrojov, ktoré sú buď externé alebo interné a ktoré ich syntetizujú (spájajú a konfigurujú novými spôsobmi). Potom sa ako skupina údajov transformujú na použiteľné informácie.

Hlavné oblasti týkajúce sa inovačného myslenia:

  • proces manažérstva inovácií
  • príjem akékoľvek informácie a údajov a ich premena na poznatky vhodné pre organizáciu
  • zmierňovanie rizika neúspechu rýchlym testovaním myšlienok a to hneď po začatí procesu
  • aplikácia akýchkoľvek kreatívnych nástrojov a techník

Techniky inovačného manažmentu sú často potrebné na správny rozvoj manažérstva inovácií a na zvýšenie vplyvu inovačných aktivít na podnikanie. Tieto techniky sa uplatňujú tak, aby sa dalo rozumieť kontextu, rozvíjať stratégiu, ako aj generovať, hodnotiť a vyberať nové myšlienky, rozvíjať inovačný projekt tak, aby zabezpečil ochranu a šírenie výsledkov.

Strategický spravodajský proces je založený na zhromažďovaní, spracovaní, analýze a tvorbe informácií a poznatkov, ktoré prispievajú v rôznych rozhodovacích etapách inovačného manažmentu: rozhodnutia týkajúce sa projektov, ktoré sa majú začať, navrhovanie projektov, realizovateľnosť projektov, vývoj produktov a ich uvedenie na trh, výsledky, ktoré majú byť chránené, sloboda používania a regulačné a etické obmedzenia,

Manažérstvo inovácií Systém manažérstva inovácií je súčasťou noriem manažérstva (napr. ISO 9000, ISO 14000 atď.).

Norma CE/TS 16555-1 však nemá koherentné požiadavky na splnenie, ale cieľom systému podmienok a technickej špecifikácie je “usmerňovať organizácie, aby zavádzali, rozvíjali a udržiavali rámec pre systematické postupy manažérstva inovácií – Systém manažérstva inovácií (IMS)”.

Norma “Manažérstvo inovácií” pozostáva zo 7 častí:

  1. Strategické riadenie znalostí (16555-2: 2014)
  2. Inovačné zmýšľanie (16555-3: 2014)
  3. Riadenie duševného vlastníctva (16555-4: 2014)
  4. Riadenie spolupráce (16555-5: 2014)
  5. Riadenie tvorivosti (16555-6: 2014)
  6. Hodnotenie manažérstva inovácií (16555-7: 2015)
Shopping Basket
en_GBEnglish
Scroll to Top