-Business skills-

Better to try once than to hear a hundred times

Naše vzdelávanie je založené na skúsenosti s vytváraním a výrobou kozmetických receptúr. Kľúčom je pochopenie princípu, že učenie znamená zbieranie skúseností a skúsenosť sa dá získať len praxou.

Tréning podnikateľské myslenie v praxi Vám pomože identifikovať:

 • schopnosti ako využiť príležitosti.
 • naučí vás plánovať a riadiť kreatívne procesy,
 • získate  kreativitu (predstavivosť, kritické uvažovanie, riešenie problémov),
 • naučíte sa komunikovať a mobilizovať zdroje (ľudí a vecí)
 • porozumiete ako funguje zvládanie neistoty, pochybnosti a rizika.

Žiaci 7. ročníka rozvíjajú podnikateľské zručnosti prostredníctvom dní remesiel! 

 • Zakladanie spoločnosti, 
 • HR zručnosti, 
 • marketing, 
 • komunikácia 
 • predaj sú len niektoré z kľúčových oblastí, na ktoré sa zameriavame. 

Praktická obchodná simulácia je vynikajúcou pedagogickou stratégiou, ktorá umožňuje študentom učiť sa skúsenosťami a chybami. Verejné prezentácie na školských veľtrhoch zlepšujú komunikačné a prezentačné zručnosti študentov        a zároveň pridávajú do vzdelávacieho procesu prvok z reálneho sveta.

 Začiatok podnikateľského tréningu na úrovni 7. ročníka je strategický, poskytuje včasné vystavenie podnikateľskému svetu a umožňuje študentom preskúmať ich záujmy. Tento holistický prístup k učeniu zaisťuje, že študenti rozumejú pojmom a vidia ich význam v reálnom svete, čo prispieva k ich schopnosti aplikovať vedomosti v budúcom úsilí.

Podnikateľské kompetencie sa týkajú schopnosti ako:

 • rozpoznať a chopiť sa príležitosti,
 • kreatívne plánovať a riadiť procesy, ktoré majú kultúrnu, spoločenskú a finančnú hodnotu.

Podobne ako podnikateľské tak aj inovačné kompetencie sa týkajú kombinácie určitých osobných charakteristík. Jedná sa predovšetkým o:

 • sociálne zručností,
 • znalosti obsahu,
 • myslenia orientovaného na budúcnosť,
 • kreatívneho myslenia 
 • zručností v projektovom manažmente.

Cieľom podnikateľského vzdelávania je rozvíjať zručnosti a myslenie tak, aby účasníci tréningu boli schopní premeniť kreatívne nápady na podnikateľskú aktivitu. To si vyžaduje partnerstvá s organizáciami z vonkajšieho prostredia, ktoré ponúkame.

Objednajte si u nás podnikateľské myslenie v praxi. Tento tréning neprebieha izolovane od vonkajšieho sveta. 

Zažijete spoluprácu s externými organizáciami s cieľom umožniť vzdelávanie sa inými spôsobmi. 

Naučíte sa ako identifikovať a využiť podnikateľské príležitosti a

Porozumietze procesu plánovania a riadenia kreatívnych procesov, ktoré majú kultúrnu, spoločenskú alebo finančnú hodnotu.

Shopping Basket
en_GBEnglish
Scroll to Top