-Záruka kvality a bezpečnosti produktov -

Správna výrobná prax (GMP)

Úspech v kozmetickom priemysle závisí od schopnosti konzistentne vyrábať účinné, bezpečné a vysokokvalitné produkty, ktoré zvyšujú spokojnosť zákazníkov. Spoločnosť Training & Consulting si túto skutočnosť uvedomuje a preto implementuje celosvetovo uznávaný štandard GMP (Good Manufacturing Practices) do svojho výrobného procesu, konkrétne ISO 22716:2007.

 

Čo je GMP?

GMP je súbor pokynov a odporúčaní pre výrobcov kozmetiky, ktorý pokrýva všetky dôležité faktory výrobného procesu vrátane zariadení, priestorov, personálu, laboratórneho dozoru, nepredvídaných udalostí a možných rizík. Pre Training & Consulting nie je GMP len súborom prísnych pravidiel, ale zdrojom informácií, ktoré pomáhajú zvýšiť úspešnosť podnikania a zlepšiť vzťahy so zákazníkmi.

Prečo je GMP dôležité pre vás?

Implementácia GMP vo výrobných procesoch Training & Consulting je logickým krokom, pretože princípy fungovania spoločnosti sa plne zhodujú so zásadami GMP. Tri základné princípy GMP, ktoré sú zároveň kľúčové pre Training & Consulting, sú:

  1. BEZPEČNOSŤ: Bezpečnosť a zdravie zákazníkov sú pre Training & Consulting najdôležitejšie. Dodržiavanie noriem GMP eliminuje riziká spojené s výrobným procesom (kontaminácia, znehodnotenie alebo zneužitie ingrediencií a produktov), čo zaručuje kvalitu každého produktu.

  2. KONZISTENTNOSŤ: Zavedenie proaktívnej kontroly variabilných faktorov vo výrobnom procese zabezpečuje konzistentný a úspešný výsledok, čo znamená, že kvalita produktu sa nemení. Produkty Training & Consulting si dlhodobo zachovávajú nezmenenú kvalitu a rovnaký kozmetický efekt.

  3. KVALITA: GMP zabezpečuje plnenie predpísaných noriem týkajúcich sa výroby kozmetických produktov (farba, vôňa, viskozita, hodnota pH a iné).

GMP – viac než len pravidlá

GMP ovplyvňuje všetky aspekty podnikania Training & Consulting a stáva sa zárukou špičkovej kvality kozmetických produktov, ktoré spoločnosť ponúka. Sú to produkty, s ktorými budú zákazníci spokojní a ktoré si zamilujú.

Dôvera, lojalita k značke a možnosť stať sa súčasťou vášho celkového zdravia a krásy – to je odmena, ktorú Training & Consulting dostáva za svoju snahu poskytovať vám tie najlepšie produkty.

Shopping Basket
en_GBEnglish
Scroll to Top