-Procesný audit-

Účelom procesného auditu extrakčného procesu

je zefektívniť proces oddeľovania aktívnych zlúčenín rastlinných tkanív od neaktívnych zložiek pomocou selektívnych rozpúšťadiel. V širšom zmysle možno aktívne zlúčeniny alebo fytochemikálie definovať ako chemikálie produkované rastlinami.

Čo je výstupom procesného auditu

Poskytnutie procesného auditu zameraného na procesy efektívnej extrakcie liečivých rastlín, ktorý v sebe zahŕňa proces oddelenia aktívnych rastlinných materiálov alebo sekundárnych metabolitov, ako sú alkaloidy, flavonoidy, terpény, saponíny a glykozidy, od inertného alebo neaktívneho materiálu pomocou vhodného rozpúšťadla, ktorého výsledkom je zhodnotenie aktuálneho nastavenia procesov, analýza procesov a  návrh odporúčaní  pre vytvorenie štandardného extrakčného postupu  na zvýšenie výťažnosti a kvality výsledného extraktu. Priebeh procesného auditu je zobrazený na obázku.

Fytochemikálie

poskytujú rastlinám farbu, vôňu, chuť a ochranu pred infekciou a predátormi, ale ich účinky sa neobmedzujú len na rastliny. V skutočnosti vyvolávajú rastúci záujem o širokú škálu aplikácií: farmakológia, agrochemikálie, kozmetika, potravinársky priemysel…
Počas extrakcie rozpúšťadlá difundujú do pevného rastlinného materiálu a solubilizujú zlúčeniny s podobnou polaritou. Techniky extrakcie tuhá látka-kvapalina sa stále vo veľkej miere používajú, zatiaľ čo nové technológie, ako je extrakcia superkritickou tekutinou, získavajú na popularite.

Rastlinný prášok

sa vyrába z celej rastliny alebo niektorých jej častí sušených a zvyšuje sa hodnota bylinného produktu so spracovaním a štandardizáciou. Obsahuje prospešné prvky, ale aj značný podiel neaktívnych zlúčenín.

Rastlinný extrakt

sú koncentráty bioaktívnych fytochemikálií získaných pomocou moderných extrakčných technológií. Účelom extrakcie je získať z rastlín čo najväčšie množstvo požadovaných účinných látok. Pomocou rozpúšťadiel sa oddeľujú rozpustné rastlinné metabolity od nerozpustných bunkových výliskov. Produkty môžu byť v tekutom, polotuhom stave alebo vo forme suchého prášku po odstránení rozpúšťadla.
Nevýhoda: Rastlinné extrakty vo všeobecnosti vykazujú značné rozdiely v zložení, kvalite a následne terapeutických účinkoch.

Štandardizovaný selektívny
rastlinný extrakt

Štandardizácia zahŕňa chemickú identifikáciu aktívnych zložiek alebo markerových zlúčenín. Štandardizované extrakty obsahujú konzistentné hladiny špecifikovaných zlúčenín a podrobujú sa prísnej kontrole kvality počas všetkých fáz pestovania, zberu a výrobných procesov.
 
Výhoda: Iba štandardizovaný a overený proces extrakcie môže zabezpečiť reprodukovateľnosť chemických zložiek obsiahnutých v extrakte.
sk_SKSlovak
Prejdite na začiatok