-Riešiteľský tím-

Doc. Ing. Ivan Kron, PhD.

vedecký pracovník a chemický analytik

Vedie a organizuje výskum v rôznych oblastiach medicíny, kde sa zaoberá štúdiom fytochemikálií v rozličných rastlinných extraktoch. Pri vedeckom výskume selektívnej extrakcie využíva analytické metódy pre stanovovanie špecifických fytochemikálií v extrakčnej vzorke. Na základe analytických meraní navrhuje moderné metódy extrakcie liečivých rastlín pre potravinárske, kozmetické a farmaceutické účely. Publikoval viac ako 60 vedeckých prác. Prednášal v Európe, Ázii a Austrálii na rozličných vedeckých konferenciách. Pokiaľ potrebujete analytické metódy vo vašom podnikaní, určite ma kontaktujte.

Ing. Marianna Vrábová

pracovník  vývoja kozmetických výrobkov

Využíva vedecké poznatky o aplikácii liečivých rastlín pri návrhu kozmetických receptúr. Disponuje odbornou spôsobilosťou na výrobu kozmetických výrobkov. Špecializuje sa na výskum a vývoj personalizovaných prírodných kozmetických produktov. Má v portfóliu výlučne prírodné receptúry. Produkty pripravuje a navrhuje pre zákazníkov na základe dermatológom stanovenej diagnózy a v spolupráci s odbornou starostlivosťou vybraných kozmetických salónov. Pokiaľ ste rozhodnutý a chcete navrhnúť, prírodný kozmetický prípravok na mieru, stačí ma kontaktovať.

Ing. František Vráb

riaditeľ spoločnosti a projektový manažér

Zastrešuje rozvoj projektov pre spoločnosti, ktoré majú záujem o návrh extrakčných technológií, vývoj kozmetických a výživových doplnkov. Realizuje projekty zamerané na zvýšenie pridanej hodnoty liečivých rastlín. Projektové portfólio spoločnosti začína výskumom liečivých rastlín, výberom vhodných extrakčných procesov na zákazku a podpore pri návrhu použitia extraktov vo finálnych produktoch. Projekty sú implementované v oblasti materiálového inžinierstva, potravinárskeho a kozmetického priemyslu. Pokiaľ ste pripravení posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň, kontaktujte ma.

sk_SKSlovak
Prejdite na začiatok