Inovačná služba

Problém: Nedostatočné využívanie potenciálu liečivých rastlín a ich biologicky aktívnych látok u pestovateľov a spracovateľov liečivých rastlín v kontexte pridanej hodnoty finálneho produktu.

Cieľ a prínosy: Prieskumom trhu chceme zistiť, či nová služba má komerčný potenciál. Ponúkaná služba naštartuje zvýšenie pridanej hodnoty a podporí zvýšenie tržieb, zisku a inovačnej výkonnosti v celom zákazníckom segmente.

Súlad Inovačného projektu so zvolenou kategóriou oprávnených aktivít a kategóriou oprávnených výdavkov IP: Prieskum trhu pre inovatívnu službu s cieľom zistenia trhového dopytu po službe, ktorá pomôže zvýšiť tržby, zisk a inovačnú výkonnosť slovenských firiem.

Ako bude riešenie fungovať v praxi po zrealizovaní projektu: Na základe získaných informácií z prieskumu trhu chceme spustiť novú službu zameranú na analýzu dostatočného využívania biologicky účinných látok z liečivých rastlín a návrhov na ich lepšie využitie a zvyšovanie pridanej hodnoty konečných výrobkov. Jedinečnou pridanou hodnotou ponúkanej služby je inovatívny pohľad na liečivé rastliny alebo plodiny, pomocou ktorej bude možné inovovať finálne produkty a naštartovať inovačnú výkonnosť, zvýšovanie tržieb a zisku slovenských firiem.

Nákupný košík
sk_SKSlovak
Prejdite na začiatok