Porovnanie výťažnosti extrakčných spôsobov

Problém: Nedostatočné využívanie potenciálu extrakcie oregana 

Cieľ a prínosy: Pri porovnávaní bohatosti boli identifikované hlavné rozdiely v UV-VIS spektrách medzi extraktami etanolového a tetrafluóretánového (R134a) extraktu oregana. Výstupy porovnania sú graficky znázornené, kde možno pozorovať rozdielne hodnoty. Výrazné zastúpenie látok v oblasti 200 – 300 nm, 340 – 400 nm, 580 – 700 nm v etanolom extrakte oregana s výťažkom cez 8 %, zatiaľ čo v tetrafluóretánovom extrakte rozpustenom v etanole je málo významný rozdiel, jedine v oblasti 700– 740 nm s výťažkom 0,47 %.  

Na základe spektrofotometrických meraní môžeme povedať, že vodný a etanolový extrakt sa javí ako optimálna alternatíva. Čo je zobrazené v nasledovnej tabuľke. Tabuľka zobrazuje koľkokrát je extrakcia etanolom a vodou efektívnejšia ako extrakcia R134a. Alternatívou je množstvo vstupného materiálu v gramoch, ktoré je potrebné extrahovať na dosiahnutie rovnakého množstva extraktu.

Nákupný košík
sk_SKSlovak
Prejdite na začiatok