-Inovatívne služby-

Naším poslaním je využiť potenciál biologicky aktívnych látok
liečivých rastlín, húb a korenín

O nás

Podnikateľské myslenie môže premostiť svet vzdelávania a svet práce

Podnikateľské myslenie a konanie je jednou z kľúčových kompetencií pre 21. storočie. V súčasnosti sa veľa o nej rozpráva, ale napriek tomu majú mnohí rozličné predstavy o tom, čo podnikavosť vlastne znamená. Je to schopnosť využívať príležitosti a nápady a vytvárať z nich hodnotu pre ostatných. Hodnota nemusí byť iba finančná, ale aj kultúrna alebo celospoločenská.

Aktivity pre zákazníkov

Naše články

Prvý alchemilkový originálny slovenský výrobok

Cieľ projektu: výskum, vývoj a formulácia nových kozmetických prípravkov, ktoré majú potenciál využitia výsledkov v zdravotnej starostlivosti, zameraný na hojenie rán. Inovatívnym výskumom boli dosiahnuté očakávané výstupy zamerané na využitie alchemilky obyčajnej v kombinácii s ďalšími vybranými liečivými rastlinami na starostlivosť o kožu pre jej adstringentné účinky. Požadovaným výstupom je prvý alchemilkový originálny slovenský výrobok. 

Prečítať viac

Inovačná služba

Problém: Nedostatočné využívanie potenciálu liečivých rastlín a ich biologicky aktívnych látok u pestovateľov a spracovateľov liečivých rastlín v kontexte pridanej hodnoty finálneho produktu. Cieľ a prínosy: Prieskumom trhu chceme zistiť, či nová služba má komerčný potenciál. Ponúkaná služba naštartuje zvýšenie pridanej hodnoty a podporí zvýšenie tržieb, zisku a inovačnej výkonnosti v celom zákazníckom segmente. Súlad Inovačného

Prečítať viac

Porovnanie výťažnosti extrakčných spôsobov

Problém: Nedostatočné využívanie potenciálu extrakcie oregana  Cieľ a prínosy: Pri porovnávaní bohatosti boli identifikované hlavné rozdiely v UV-VIS spektrách medzi extraktami etanolového a tetrafluóretánového (R134a) extraktu oregana. Výstupy porovnania sú graficky znázornené, kde možno pozorovať rozdielne hodnoty. Výrazné zastúpenie látok v oblasti 200 – 300 nm, 340 – 400 nm, 580 – 700 nm v

Prečítať viac

Fytochemikálie menia svet.
Naučme sa ich objavovať

sk_SKSlovak
Prejdite na začiatok