-Inovatívne služby-

Naším poslaním je využiť potenciál biologicky aktívnych látok
liečivých rastlín, húb a korenín

O nás

Procesný audit extrakčného procesu

Fytochemikálie poskytujú rastlinám farbu, vôňu, chuť a ochranu pred infekciou a predátormi, ale ich účinky sa neobmedzujú len na rastliny. V skutočnosti vyvolávajú rastúci záujem o širokú škálu aplikácií: farmakológia, agrochemikálie, kozmetika, potravinársky priemysel

Spoznajte náš tím, ktorý môžete kontaktovať v prípade otázok.

Naše články

Cieľ projektu: výskum, vývoj a formulácia nových kozmetických prípravkov, ktoré majú potenciál využitia výsledkov v zdravotnej starostlivosti, zameraný na hojenie rán. Inovatívnym výskumom boli dosiahnuté očakávané výstupy zamerané na využitie …

Problém: Nedostatočné využívanie potenciálu liečivých rastlín a ich biologicky aktívnych látok u pestovateľov a spracovateľov liečivých rastlín v kontexte pridanej hodnoty finálneho produktu. Cieľ a prínosy: Prieskumom trhu chceme zistiť, …

Problém: Nedostatočné využívanie potenciálu extrakcie oregana  Cieľ a prínosy: Pri porovnávaní bohatosti boli identifikované hlavné rozdiely v UV-VIS spektrách medzi extraktami etanolového a tetrafluóretánového (R134a) extraktu oregana. Výstupy porovnania sú …

Fytochemikálie menia svet.
Naučme sa ich objavovať

Scroll to Top