-Národné fórum prírodnej kozmetiky -

Naším poslaním je využiť potenciál biologicky aktívnych látok
liečivých rastlín, húb a korenín

Podnikateľské zručnosti

Cieľ vzdelávania:

Vzdelávanie  podporuje podnikateľské myslenie, kreativitu a praktické zručnosti žiakov, a pripravuje ich na budúce kariérne výzvy, Rovnako ich motivuj  k vlastnej iniciatíve.

Obsah kurzu:

Kurz je rozdelený do siedmich míľnikov, ktoré postupne vedú žiakov od pochopenia rozdielov medzi zamestnaneckým a podnikateľským myslením, cez identifikáciu podnikateľských príležitostí a tvorbu podnikateľského plánu, až po praktickú výrobu a predaj vlastných produktov.

Metódy výučby:

  • Zážitkové aktivity: Diskusie, analýza prípadov, simulácie, skupinové hry, návštevy podnikov, tvorivé dielne.
  • Praktická výroba: Výroba kozmetických produktov, príprava propagačných materiálov.
  • Predaj na jarmoku: Získanie reálnych skúseností s predajom a marketingom.
  • Mentoring: Odborná podpora pri tvorbe podnikateľských plánov.

Výsledky a prínosy:

  • Zvýšenie podnikateľských kompetencií žiakov.
  • Rozvoj mäkkých zručností (komunikácia, kreativita, kritické myslenie, tímová práca).
  • Zlepšenie sebavedomia a schopnosti riešiť problémy.
  • Praktické skúsenosti s výrobou a predajom produktov.
  • Poznatky o ekonomických aspektoch podnikania.
  • Motivácia k vlastnej iniciatíve a podnikaniu.

Aktivity pre zákazníkov

Naše články

Prvý alchemilkový originálny slovenský výrobok

Cieľ projektu: výskum, vývoj a formulácia nových kozmetických prípravkov, ktoré majú potenciál využitia výsledkov v zdravotnej starostlivosti, zameraný na hojenie rán. Inovatívnym výskumom boli dosiahnuté očakávané výstupy zamerané na využitie alchemilky obyčajnej v kombinácii s ďalšími vybranými liečivými rastlinami na starostlivosť o kožu pre jej adstringentné účinky. Požadovaným výstupom je prvý alchemilkový originálny slovenský výrobok. 

Prečítať viac

Inovačná služba

Problém: Nedostatočné využívanie potenciálu liečivých rastlín a ich biologicky aktívnych látok u pestovateľov a spracovateľov liečivých rastlín v kontexte pridanej hodnoty finálneho produktu. Cieľ a prínosy: Prieskumom trhu chceme zistiť, či nová služba má komerčný potenciál. Ponúkaná služba naštartuje zvýšenie pridanej hodnoty a podporí zvýšenie tržieb, zisku a inovačnej výkonnosti v celom zákazníckom segmente. Súlad Inovačného

Prečítať viac

Porovnanie výťažnosti extrakčných spôsobov

Problém: Nedostatočné využívanie potenciálu extrakcie oregana  Cieľ a prínosy: Pri porovnávaní bohatosti boli identifikované hlavné rozdiely v UV-VIS spektrách medzi extraktami etanolového a tetrafluóretánového (R134a) extraktu oregana. Výstupy porovnania sú graficky znázornené, kde možno pozorovať rozdielne hodnoty. Výrazné zastúpenie látok v oblasti 200 – 300 nm, 340 – 400 nm, 580 – 700 nm v

Prečítať viac

Fytochemikálie menia svet.
Naučme sa ich objavovať

Nákupný košík
sk_SKSlovak
Prejdite na začiatok