-Podnikateľské zručnosti-

Radšej raz skúsiť ako stokrát počuť

Naše vzdelávanie je založené na skúsenosti s vytváraním a výrobou kozmetických receptúr. Kľúčom je pochopenie princípu, že učenie znamená zbieranie skúseností a skúsenosť sa dá získať len praxou.

Tréning podnikateľské myslenie v praxi Vám pomože identifikovať:

 • schopnosti ako využiť príležitosti.
 • naučí vás plánovať a riadiť kreatívne procesy,
 • získate  kreativitu (predstavivosť, kritické uvažovanie, riešenie problémov),
 • naučíte sa komunikovať a mobilizovať zdroje (ľudí a vecí)
 • porozumiete ako funguje zvládanie neistoty, pochybnosti a rizika.

Tréning podnikateľské myslenie je orientovaný na zmenu postojov, ako:

 • sebaúčinnosť,
 • motiváciu 
 • vytrvalosť 
 • oceňovanie názorov iných.

Výsledky prieskumov naznačujú, že v školách by sa mali dávať na popredné miesto podnikateľské a inovačné kompetencie.

Účinným postupom na rozvoj kompetencií žiakov sa zdajú byť mimoškolské činnosti. Tímto vzdelávaním chceme  premostiť svet teotie a praxe. Podporujeme rozvoj podnikateľských kompetencií.

 

Podnikateľské kompetencie sa týkajú schopnosti ako:

 • rozpoznať a chopiť sa príležitosti,
 • kreatívne plánovať a riadiť procesy, ktoré majú kultúrnu, spoločenskú a finančnú hodnotu.

Podobne ako podnikateľské tak aj inovačné kompetencie sa týkajú kombinácie určitých osobných charakteristík. Jedná sa predovšetkým o:

 • sociálne zručností,
 • znalosti obsahu,
 • myslenia orientovaného na budúcnosť,
 • kreatívneho myslenia 
 • zručností v projektovom manažmente.

Cieľom podnikateľského vzdelávania je rozvíjať zručnosti a myslenie tak, aby účasníci tréningu boli schopní premeniť kreatívne nápady na podnikateľskú aktivitu. To si vyžaduje partnerstvá s organizáciami z vonkajšieho prostredia, ktoré ponúkame.

Objednajte si u nás podnikateľské myslenie v praxi. Tento tréning neprebieha izolovane od vonkajšieho sveta. 

Zažijete spoluprácu s externými organizáciami s cieľom umožniť vzdelávanie sa inými spôsobmi. 

Naučíte sa ako identifikovať a využiť podnikateľské príležitosti a

Porozumietze procesu plánovania a riadenia kreatívnych procesov, ktoré majú kultúrnu, spoločenskú alebo finančnú hodnotu.

sk_SKSlovak
Prejdite na začiatok